Αδελφός – Αδελφή

Η αδελφή μου έχει…
Ο αδελφός μου έχει…
Η αδελφή μου έχει
I smile because…