Ενδυνάμωση

 

4.00
Μαγνητάκι “Μπορεί όποιος…”
4.00
Μαγνητάκι “Η υπομονή είναι…”
4.00
Μαγνητάκι “Η καλοσύνη είναι…”
4.00
Μαγνητάκι Κομφούκιος “Δεν έχει σημασία…”
4.00
Μαγνητάκι “Η ευτυχία μου εξαρτάται…”
4.00
Μαγνητάκι “You are not alone”
4.00
Μαγνητάκι “Stay in your…”
4.00
Μαγνητάκι “I accept myself…”
4.00
Μαγνητάκι “Try to be happy…”
4.00
Μαγνητάκι “Things to remember”
4.00
Μαγνητάκι “Don’t ignore…”
4.00
Μαγνητάκι “Good things…”