Γάμος …x3 / wedding in 3 places of the world!

SKU: 1186
0.01

Κάποιοι παντρεύτηκαν σε τρία μέρη του κόσμου κι ήθελαν να το θυμούνται!!!!Το φτιάξαμε κι αυτό!
Για να παραγγείλετε τα ονόματα, ημερομηνία, ό,τι άλλο θα κάνει το δώρο σας μοναδικό και…ειδικό, επικοινωνήστε ηλεκτρονικά πατώντας το κόκκινο σύμβολο κάτω δεξιά ή με email στο : [email protected]
(από 50€)

Wedding in 3 places of the world!
To order the names, date, whatever else will make your gift unique and … special, contact us electronically by clicking the red symbol at the bottom right or by email at: [email protected]

Out of stockShare