Μιχάλης Κατσαρός

15.00
Ξύλινος πίνακας, Αντισταθείτε σ’ αυτόν…