Νικηφόρος Βρεττάκος

13.50
Ξύλινο διακοσμητικό σπίτι
24.00
Ξύλινο Τετράδιο – Οι δρόμοι όλοι της γης
7.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακ[ιδα, κάδρο, “Οι δρόμοι όλοι…” Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
12.00
Ξύλινο χειροποίητο κάδρο Ν. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ “Κάνε με αηδόνι Θεέ μου…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Νικηφ. Βρεττάκος “Άπλωνα θάλασσα τα χέρια…”