Τάσος Αθανασιάδης

8.50
Ξύλινη πινακίδα, Ένας άνθρωπος δικός μας…