Ιδιαίτερα

 

12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα “Τουλάχιστον…” ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ
7.00
Χειροποίητη ξύλινη πινακίδα, Οδ. Ελύτης “Όταν ακούς… “
7.00
Ξύλινη πινακίδα χειροποίητη, K. Adams “Πότε δεν πρέπει…”
7.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Χρ. Μίσσιος “Δεν κατάφερα…”
7.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Ντ. Χριστιανόπουλος “Και τι δεν κάνατε… “
7.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Αργύρης Χιόνης “Τα πούπουλα…”
12.00
Ξύλινη πινακίδα χειροποίητη, Οδ. Ελύτης “Θεέ μου τι μπλε ξοδεύεις…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Οδ. Ελύτης”Επειδή κ’ η φύσις δίγλωσση μοιάζει…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Οδ. Ελύτης “Κλωσάμε όλοι μας…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, Οδ. Ελύτης “Θέλουμε δε θέλουμε…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ ” Είναι κάτι φοβερά γεγονότα…”
12.00
Ξύλινη χειροποίητη πινακίδα, ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ “Ας αφήσουμε λοιπόν τ’ αστεία…”